Przejdź do treści

Ubezpieczenia komunikacyjne

  • przez
ubezpieczenie komunikacyjne

W naszej ofercie znajdziesz między innymi takie produkty komunikacyjne jak:

  • OC – chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód, wyrządzonych innym osobom. Zakres ubezpieczenia obejmuje również zniszczenie mienia. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce.
  • Auto-Casco – gwarantuje klientowi finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu. Zapewnia ochronę w kraju i za granicą.
  • Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów  – inaczej ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Obejmuje Twoje życie i zdrowie. Pokrywa finansowe konsekwencje trwałego uszczerbku na zdrowiu.
  • Assistance – to niezbędna pomoc i opieka, gdy pojawia się problem z Twoim samochodem. Oferujemy zarówno assistance krajowy, jak i zagraniczny.
  • Ubezpieczenie szyb samochodowych – pozwala uniknąć kosztów związanych z organizacją i naprawą zniszczonej szyby samochodowej.
  • Zielona Karta – międzynarodowy certyfikat ubezpieczeniowy dla posiadacza pojazdu mechanicznego, świadczący o tym, że jest on objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju, w którym jej posiadacz przebywa.