Przejdź do treści

Ubezpieczenia majątkowe

 • przez
Ubezpieczenia majątkowe

U nas ubezpieczysz zarówno dom, mieszkanie, jak i domek letniskowy, czy dom w trakcie budowy.

W ofercie znajdziesz znajdziesz między innymi ubezpieczenie od takich ryzyk jak:

 • stałe elementy mieszkania, lub domu – np. meble, piece, kominki, wykładziny itp.;
 • mienie ruchome Ubezpieczającego – sprzęt AGD i RTV, biżuteria, sprzęt turystyczny itp.;
 • ogień i inne zdarzenia losowe – np. uderzenie pioruna, zalanie, huragan, przepięcia, pękanie mrozowe itp.;
 • kradzieży i rozboju,
 • Odpowiedzialność Cywilna w Życiu Prywatnym – chroni w razie wyrządzenia szkody innym osobom przez Was lub przez Wasze dzieci na całym świecie,
 • Następstwa Nieszczęścliwych Wypadków – obejmuje między innymi uszczerbek na zdrowiu, śmierć, czy utratę zdolności do wykonywania pracy osoby ubezpieczonej. Istnieje tutaj możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o szkody powstałe w wynku uprawnia sportu, czy wykonywania zawodu.

Ponadto w ofercie ubezpieczenia mienia posiadamy:

 • OC Najemcy – ochrona przed szkodami wyrządzonymi przez osoby, którym wynajmujecie mieszkanie,
 • Home Assistance – interwencyjna pomoc specjalisty w przypadku awarii sprzętu domowego,
 • Medical Assistance – jest to między innymi wizyta lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
 • Bagaż – ochorona przedmiotów osobistych zarówno w użytkowaniu codziennym, jak i w podróży.