Przejdź do treści

Ubezpieczenia firm

 • przez

Jeżeli jesteś właścicielem firmy u nas znajdziesz ubezpieczenie zapewniające kompleksową ochronę Twojej firmy.

W ramach ubezpieczenia pozakomunkacyjnego ubezpieczyć możesz:

 • budynki i lokale,
 • elementy wykończenia,
 • urządzenia techniczne,
 • wyposażenie,
 • rzeczy osobiste,
 • dzieła sztuki, antyki, kolekcje,
 • architekturę posesji,
 • przedmioty ze szkła i kamienia,
 • środki obrotowe,
 • mienie osób trzecich,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim,
 • zdrowie i życie.

W ramach ubezpieczenia komunikacyjnego  ubezpieczyć możesz:

 • pojazd,
 • wyposażenie pojazdu,
 • bagaż i bagażniki zewnętrzne,
 • zdrowie i życie kierowcy.