Przejdź do treści

Ubezpieczenie rolnicze

  • przez
Ubezpieczenia majątkowe

Jesteś rolnikiem?

Posiadasz więcej niż hektar ziemii?

U nas zawrzeć możesz ubezpieczenie rolne.


W ramach pakietu ubezpieczeń rolnych zawrzeć możesz:

  • obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej rolników,
  • obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych,
  • ubezpieczenie dodatkowe.

Co znajdziesz w ramach dodatkowych ubezpieczeń rolnych?

  • ubezpieczenie dobytku rolniczego – czyli mienie  ruchome, ziemiopłody lub zwierzęta gospodarskie,
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym,
  • ubezpieczenie maszyn rolniczych,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika, osób bliskich lub osób pracujących w gospodarstwie,
  • budynek mieszkalny lub budynek gospodarczy.